U endoskopskoj kirurgiji je edukacija od najveće važnosti. Srećom, u Hrvatskoj postoje edukacijski centri u Splitu, Rijeci i Zagrebu.

U Splitu već nekoliko godina djeluje edukacijski centar koji je pod pokroviteljstvom HDEK-a i EAES-a, a centar je i CoE (Centar of Excellence) za Ethicon i Ethicon Endo Surgery. U sklopu centra je i Laboratorij za eksperimentalnu kirurgiju, gdje je moguće vršiti endoskopske operacije na anesteziranim velikim životinjama (svinjama).

U Rijeci je Referentni centar HDEK-a za edukaciju iz područja laparoskopske kolorektalne kirurgije. U centru se održavaju tečajevi kolorektalne kirurgije.

U Zagrebu se, u KB "Sestre milosrdnice", nalazi Aesculap akademija, na kojoj se održavaju tečajevi endoskopske kirurgije.

Jedna od najvažnijih uloga HDEK-a je edukacija. Zato je i stajalište UO da će HDEK-a pomagati pri edukaciji svojih članova, te stručno, organizacijski i financijski pomagati i edukaciju i edukacijske centre.

Preko linka Forum kontaktirajte HDEK-a za više informacija.

1 Aesculap Academy - Zagreb
2 Edukacijski centar u Rijeci
3 Edukacijski centar u Splitu
4 Uvod